our blog

Comments: Comments are off

By: admin

Een van onze klanten : Dalkia

Dalkia optimaliseert de technische, economische en milieuprestaties van de installaties die de klanten ons toevertrouwen en neemt de non-core activiteiten van de klant over.

Een expert op het vlak van energie-efficiëntie
Onze oplossingen steunen op tal van prestaties om de technische, economische en milieuprestaties van uw installaties te optimaliseren: technische, financiële en sociale engineering, energieaankopen en -verwerking, beheer op afstand, onderhoud en multitechnische diensten, globaal beheer van gebouwen.

Met al deze oplossingen garanderen wij een permanente verbetering van uw installaties om zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te voldoen.

Een erkende speler op de Belgishe markt en in de wereld
Vertrekkende vanuit de diagnose van de installaties, gaande over de analyse van de verbetervoorstellen komen wij tot de optimalisatie van de technische en financiële opvolging.

Een promotor van milieubescherming
Het rendement van de installaties verbeteren, het primaire energieverbruik verminderen, gebruik maken van hernieuwbare energie en aardgas, warmtekrachtkoppeling verder ontwikkelen, het energieverbruik beperken… Via onze dagelijkse prestaties dragen wij bij tot het behoud van de natuurlijke energiebronnen en de strijd tegen de opwarming van het klimaat.

Bron : Dalkia

Comments are currently closed.