Forum

Momenteel zijn er veel Belgische en Europese bedrijven die de stap niet durven te zetten om op een openbare aanbesteding te antwoorden. De openbare opdrachten, beladen met veel vooroordelen, zijn nochtans niet zo moeilijk. De geldende wetgeving op nationaal en/of Europees niveau moet natuurlijk eerbiedigd worden, er moeten vaak meer paperassen aan de prijsofferte worden toegevoegd, maar vergeet niet dat de Staat, door het groot aantal offerteaanvragen en het groot bedrag dat hier tegenover staat, als een bevoorrechte klant moet worden beschouwd. Wanneer de Staat 1,5 miljard euro uitgeeft, zullen de prive-bedrijven dit bedrag kunnen factureren, en dus hun omzet verhogen. Ook het beroemde en eeuwig vooroordeel “de Staat betaalt niet” wil ik even toelichten: de Staat moet na 50 of 60 dagen (naargelang het soort markt) na factuurdatum betalen, en vergeet niet dat de Staat nooit failliet gaat! Bent u zeker dat uw uw klanten in de privesector sneller betalen?

Wegens deze voordelen en de niet gerechtvaardigde angst voor dit soort opdrachten, heb ik besloten om dit forum voor ondersteuning bij overheidsopdrachten te beginnen. Het doel is de bedrijven te helpen bij  overheidsopdrachten uit Belgie en Europa. We proberen op alle vragen, ongeacht het onderwerp, te antwoorden. Uw vragen zullen door ons team maar evengoed de gebruikers (bedrijven en openbare besturen) van het forum beantwoord worden zodat er samen naar een oplossing wordt gezocht.

Dit forum is niet exclusief bestemd voor bedrijven, ons ledenbestand telt eveneens talrijke openbare besturen. Zij kunnen een particuliere vennootschap met een procedureprobleem helpen, of soms ook raad vragen van andere openbare kopers i.v.m. een bepaalde procedure of een specifiek probleem. U kan ook gratis voorbeelden van bestekken raadplegen om u te inspireren.

Meer dan een eenvoudig forum van wederzijdse hulp, willen wij eveneens een echt informatiecentrum ter beschikking stellen. Een volledige database die o.a. de praktische gidsen, de geldende wetgeving, erkenningen van aannemers, de laatste actualiteiten inzake overheidsopdrachten, enz. enz… opneemt.

Dit initiatief kent reeds een groot succes qua dagelijkse bezoekers. Bijna 50% van de bezoekers van het forum is trouw en komt regelmatig terug. Het grote aantal bezoeken, de trouw van de bezoekers en het toenemende aantal ingeschreven leden, en dit alles in een betrekkelijk specifieke sector: zo’n succes moedigt ons aan om dit concept elke dag verder te ontwikkelen en om u steeds meer gratis mogelijkheden aan te bieden.

Reeds Govex-klant? Contacteer onze helpdesk voor ondersteuning en hulp op 02 502 12 12.