Wet Overheidsopdrachten

Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten

Wet 13 augustus 2011
 Wet 17 juni 2013 

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, gepubliceerd in het BS op 21 juni 2013.

Wet 15 juni 2006

Wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 februari 2007.

Wet van 24 december 1993

Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten

application/pdf 24.12.1993_v25.02.2010_wet_overheidsopdrachten_0.pdf

Koninklijke besluiten inzake overheidsopdrachten

Koninklijk besluit 2019

application/pdf2019_12_20_ar_seuils_2020_mb.docx.pdf

Koninklijk besluit 2018

application/pdfK.B. 15 april 2018 – Versie B.S.

Koninklijk besluit 2017

Koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 januari 2018.
application/pdfK.B. 22 december 2017 – Versie B.S.

Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 29 juni 2017.

 

Koninklijke besluiten 2014

Koninklijk besluit van 13 juli 2014 betreffende de energie-efficiënte-eisen in het kader van bepaalde overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten betreffende de verwerving van producten, diensten en gebouwen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 juli 2014.

 

Koninklijk besluit van 9 januari 2014 betreffende het voorafgaand toezicht inzake de plaatsing van de overheidsopdrachten met toepassing van artikel 18, § 3, van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 20 januari 2014.

Koninklijke besluiten 2013

Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 juni 2013.

Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveau, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 april 2013.

Dit koninklijk besluit is gewijzigd door:

Koninklijke besluiten 2012

KB van 16 juli 2012 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2013.

Koninklijk besluit van 23 januari 2012 plaatsing overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 1 februari 2012.

Koninklijk besluit 2011

KB van 15 juli 2011 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 augustus 2011.

Koninklijk besluit 2010

KB van 20 december 2010 inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen in het kader van overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 24 december 2010.

Koninklijk besluit 1998

KB van 10 maart 1998 tot inrichting van de Commissie voor de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27 maart 1998.

Koninklijke besluiten van 1996

KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 oktober 1996.

KB van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 juni 1996.

KB van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1996.

Koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 26 januari 1996.

Reglementering

Artikel 57 van de wet van 17 juni 2016

Ministeriële besluiten tot wijziging van de bekendmakingsdrempels

Termijnen in geval van geschillen over overheidsopdrachten

Legale basis

kunst. 23, §3 en 55, §3 van de wet van 17-06-2013 Uitgangspunt van de deadline, vanaf de publicatie, van de kennisgeving.

Deadline is 15 dagen

Annulering van het contract

kunst. 23, §2 en 55, §2 van de wet van 17/06/2013 vanaf de publicatie, de kennisgeving.

Deadline is 60 dagen

Geschillen met betrekking tot de uitvoering van het contract

kunst. 73 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013

Moet uiterlijk 30 maanden na het verstrijken van de garantieperiode worden betekend.

Marktveranderingen – Prijsherzieningen

Prijsherziening art. 80, 121, 151 van het Koninklijk Besluit van 14/01/2013 Elke wijziging van het contract schriftelijk meegedeeld.

Gewone procedures:

  • Openstaande procedure (PO)
  • Niet-openbare procedure (PR)

 

Buitengewone procedures:

  • Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie (PNSPP)
  • Mededingingsprocedure met onderhandeling (PCAN)
  • Rechtstreekse onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking (PNDAPP)
  • Concurrerende dialoog
  • Innovatiepartnerschap

Naleving van de vormvoorschriften bij het inroepen van onvoorzienbare omstandigheden

Wat met de naleving van de vormvoorschriften bij het inroepen van onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer ?