Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA): Wat is het?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een formulier van de Europese Commissie dat het voor u eenvoudiger maakt om deel te nemen aan overheidsopdrachten. Het is een verklaring over de financiële toestand en de bekwaamheden van ondernemeningen en dient als bewijsstuk in alle procedures voor overheidsopdrachten boven de Europese drempel. In dit artikel komt u meer te weten over het UEA-document en hoe het werkt.

Wat is het Uniform Europees Aanbestedingsdocument?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een door ondernemingen opgestelde formulier inzake hun financiële toestand, bekwaamheid en geschiktheid voor een openbare aanbestedingsprocedure. Het UEA is verkrijgbaar in alle EU-talen en wordt als voorlopig bewijs gebruikt dat in de hele EU voldaan aan de vereiste voorwaarden voor openbare aanbestedingsprocedures. 

uniform europees aanbestedingsdocument ueaHet UEA maakt het voor inschrijvers niet langer nodig om het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te verstrekken die voorheen voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt, en vereenvoudigt de toegang tot grensoverschrijdende overheidsopdrachten aanzienlijk. Sinds oktober 2018 wordt het UEA uitsluitend in elektronische vorm aangeboden.

In België wordt het Uniform Europees Aanbestedingsdocument alleen gebruikt voor een openbare aanbesteding waarvan de geschatte waarde hoger of gelijk is aan de Europese aanbestedingsdrempel. Er zijn evenwel enkele uitzonderingen voorzien wanneer gebruik wordt gemaakt van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking  (zie artikel 38, §1, eerste lid, van het KB plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017) of van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

Het gebruik van de UEA-dienst

De dienst e-Procurement, een platform opgezet door de FOD en die als doel heeft de processen en transacties in verband met overheidsopdrachten te digitaliseren, omvat momenteel alleen een zogenaamde “standalone”-versie van de UEA-dienst. Deze is niet gekoppeld aan e-Tendering of e-Notification, andere platformen van de FOD. De UEA-dienst is wel gekoppeld aan MyTelemarc. Als bedrijf kunt u in het UEA mits authenticatie links automatisch laten invullen naar bepaalde attesten (fiscale schulden, betaling van de sociale zekerheidsbijdragen, niet-faillissement, …). In het toekomstig e-Procurement platform wordt de UEAdienst volledig geïntegreerd.

Als aanbesteder

Als aanbestedende dienst moet u voor het gebruik van de UEA-dienst een bepaald stappenplan volgen. Zo maakt u als aanbesteder een UEA-aanvraag aan, moet u het UEA downloaden in zowel XML- als PDF-bestand, en publiceert u beide formaten met de opdrachtdocumenten van uw dossier in e-Notification.

Als onderneming

Als onderneming downloadt u de UEA-aanvraag van e-Notification en importeert deze in de UEA-service. Op basis van deze aanvraag maakt u een UEA-antwoord aan, al dan niet via de koppeling met MyTelemarc. Vervolgens downloadt u het antwoord zowel in XML-bestand als in PDF-bestand en dient u beide bestanden samen met uw overige documenten in via e-Tendering.

Op zoek naar overheidsopdrachten?

Bent u op zoek naar overheidsopdrachten? Bekijk ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke aanbestedingen er momenteel lopen.

Als u elke ochtend alle aanbestedingen die op u betrekking hebben wenst te ontvangen, raadpleeg dan onze diensten!