KMO! Overheidsopdrachten nog toegankelijker maken.

Er zit enorm veel potentieel in overheidsopdrachten voor ondernemingen van elke omvang.

Dit was de voorbije jaren heel anders. Overheidsopdrachten waren recentelijk nog veel te exclusief voor KMO’s. De administratie was te omslachtig en de selectiecriteria te veeleisend. Hierdoor werden KMO’s al ontmoedigd, alvorens hun deelname aan overheidsopdrachten.

Sinds 2017 heeft de federale regering hiervoor maatregelen genomen. Hun doel is om overheidsopdrachten toegankelijker te maken voor KMO’s door aangepaste selectiecriteria (prijs, kwaliteit, werkmethode, duurzaamheid, dienst na verkoop …).

Aanbestedingen in percelen is een gangbare regel geworden, zodanig dat ondernemingen van elke omvang kunnen inschrijven op overheidsopdrachten.

Een perceel is een onderverdeling van een aanbesteding die afzonderlijk kan worden uitgevoerd en daardoor apart kan worden gegund.

Er kan voor één of meerdere delen van de overheidsopdracht een inschrijving worden ingediend. Dit komt voort uit dat de aanbestedende dienst de opdracht in meerdere percelen heeft verdeeld. De opdracht wordt nadien ook in afzonderlijke percelen gegund.

De volgende zaken moeten in het bestek gedefinieerd staan: de aard, de omvang, het onderwerp, de verdeling en de kenmerken. De verdeling van een overheidsopdracht in verschillende percelen gebeurt op basis van kwantiteit of kwaliteit.

Waarom een overheidsopdracht verdelen in percelen?

De verdeling van een overheidsopdracht in percelen heeft vele voordelen:

  • Uitgebreide concurrentie
  • Meer toegang voor KMO’s tot overheidsopdrachten
  • Betere kwaliteitscontrole
  • Aangepaste gunningsprocedures
  • Een beter beheer van de budgetten
  • Snellere uitvoering

De volledige tekst van deze maatregelen

Wilt u op de hoogte gehouden worden van aankomende projecten? En bent u op zoek naar de juiste overheidsopdrachten?

Klik hier om de overheidsopdrachten terug te vinden.

Om u te helpen, raadpleeg ons