Documentatie

Duurzame overheidopdrachten

Duurzame ontwikkeling is een bekommernis in onze samenleving waar men voortaan niet langer omheen kan, want ze houdt rechtstreeks verband met onze toekomst en die van de generaties na ons. De aanbestedende overheden van de federale overheid hebben de belangrijkste verantwoordelijkheidspositie op dit vlak. Hun rol is dubbel: duurzame ontwikkeling integreren in de opdrachten die ze gunnen om enerzijds de globale score op dit vlak te verbeteren en anderzijds een stijgend aanbod aan duurzame producten en diensten op gang te brengen bij de inschrijvers.

Documenten

Lijst van NUTS codes

The current NUTS 2021 classification is valid from 1 January 2021 and lists 92 regions at NUTS 1, 242 regions at NUTS 2 and 1166 regions at NUTS 3 level.

The NUTS classification (Nomenclature of territorial units for statistics) is a hierarchical system for dividing up the economic territory of the EU and the UK for the purpose of:

  •  The collection, development and harmonisation of European regional statistics
  •  Socio-economic analyses of the regions
    •  NUTS 1: major socio-economic regions
    •  NUTS 2: basic regions for the application of regional policies
    •  NUTS 3: small regions for specific diagnoses
  •  Framing of EU regional policies

Download in XLS  format: Liste des codes NUTS

Documenten

Artikel  3, 3° van de ‘wet gender mainstreaming’ voorziet in de integratie van de genderdimensie in de toekenningsprocedures voor overheidsopdrachten. Om de uitvoering van deze wettelijke verplichting te ondersteunen, heeft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een handleiding en een checklist rond dit onderwerp uitgewerkt.