Proceduretypes

De overheid die een opdracht uitschrijft, kiest zelf welke plaatsingsprocedure ze gebruikt om de opdracht toe te wijzen. De drie meest voorkomende zijn:

  • de openbare procedure;
  • de niet-openbare procedure;
  • de onderhandelingsprocedure.

Openbare procedure

Elke belangstellende ondernemer kan, naar aanleiding van een aankondiging van een opdracht, een offerte indienen. De openbare procedure verloopt in 1 fase. Alle regelmatige offertes worden met elkaar vergeleken. De offertes kunnen o.m. worden beoordeeld (a) ofwel alleen op basis van de prijs, (b) ofwel op meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg, geboden garanties, plan van aanpak etc.
In het geval (a) wordt de opdracht toegewezen aan de onderneming die de laagste offerte indient.
In het geval (b) wordt aan elk criterium een score toegekend. De onderneming met de hoogste eindscore mag de opdracht uitvoeren.

Niet-openbare procedure

De opdracht wordt eerst aangekondigd. U kan dan uw aanvraag tot deelneming stellen. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen op basis van een bestek. De niet-openbare procedure verloopt dus in 2 fasen:
1. eerst een vraag tot deelname;
2. daarna een vraag aan de ‘geselecteerde’ kandidaten om een offerte in te dienen.
Opnieuw kunnen de offertes o.m. worden beoordeeld, ofwel op basis van alleen de prijs,  ofwel op basis van meerdere criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde, nazorg,  geboden garanties, plan van aanpak etc.

Onderhandelingsprocedure

Bij een onderhandelingsprocedure onderhandelt de aanbestedende overheid met één of meer inschrijvers over de voorwaarden van de opdracht. Iedereen die objectief vergelijkbare offertes indient, nodigen we uit om deel te nemen aan de onderhandelingen. De aanbestedende overheid kan ook aan één of meerdere inschrijvers vragen om een verbeterde (of laatste) offerte in te dienen.

Meer help ? Bel ons 02 502 12 12 of via www.publicmarkets.eu