Cpv codes: wat is het & is het gebruik ervan verplicht?

CPV codes zijn speciaal door de Europese Unie ontwikkeld voor overheidsopdrachten. Het voornaamste doel van cpv codes is de aanbestedende diensten te helpen hun aankondigingen van opdrachten op een consistente en correcte manier te classificeren en leveranciers te helpen de aankondigingen te vinden die voor hen van belang zijn door gebruik te maken van een gemeenschappelijke woordenlijst. Dit artikel helpt u verder met alles wat betrekking heeft op cpv codes.

Wat is de Common Procurement Vocabulary?

De Common Procurement Vocabulary (CPV), ook wel de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten genoemd, bestaat uit een basiswoordenlijst om het voorwerp van een opdracht te benoemen plus een aanvullende woordenlijst om nadere inhoudelijke informatie toe te voegen. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen evenals Belgische aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. Een aanbestedende overheid moet bij het uitschrijven van een overheidsopdracht een cpv code aan de opdracht toekennen.  De basiswoordenlijst heeft een boomstructuur met codes tot negen cijfers (acht cijfers plus een controlecijfer), die overeenkomen met een omschrijving van het type leveringen, werken of diensten die het voorwerp van de opdracht vormen. Bij Europese aanbestedingen wordt de hoofd-CPV-code in de titel overgenomen als referentie. 

CPV

 

  • De eerste twee cijfers geven de afdeling aan (XX000000-Y).
  • De eerste drie cijfers geven de groep aan (XXX00000-Y).
  • De eerste vier cijfers geven de klasse aan (XXXX0000-Y).
  • De eerste vijf cijfers geven de categorie aan (XXXXX000-Y).

Elk van de laatste drie cijfers staat voor een extra precisering binnen de categorie. Een negende cijfer dient voor de verificatie van de voorgaande cijfers. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt ter aanvulling van de beschrijving van het voorwerp van de opdracht en bestaat uit een alfanumerieke code die overeenkomt met een omschrijving waarmee een aanvullende precisering van de specifieke aard of bestemming van het te kopen goed kan worden gegeven. De alfanumerieke code omvat:

  • een eerste niveau bestaande uit een letter die staat voor een sectie;
  • een tweede niveau bestaande uit 4 cijfers, waarvan de eerste 3 een onderverdeling vormen en het laatste een controlecijfer is.

Hoe moet u de CPV codes gebruiken?

Is het gebruik van de CPV codes verplicht in de standaardformulieren?

Sinds 1 februari 2006 is het gebruik van de CPV codes in de Europese Unie verplicht. De CPV uit 2008 is de huidige CPV-versie voor het invullen van aankondigingen van oproepen tot mededinging, het vinden van potentiële opdrachten in TED en het opzoeken van aankondigingen van opdrachten in het TED-archief.

De nieuwe CPV codes werden gepubliceerd op 15 maart 2008 in het Publicatieblad van de Europese Unie en zijn van kracht sinds 15 september 2008. Onderstaande bestanden helpen u deze CPV codes correct te gebruiken.

1. Excel format (.xls) :   

2. Dynamic tree web format :    

3. Static global web format :   

Op zoek naar overheidsopdrachten?

Bent u op zoek naar tenders? Bekijk ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke aanbestedingen er momenteel lopen.

Als u elke ochtend alle aanbestedingen die op u betrekking hebben wenst te ontvangen, raadpleeg dan onze diensten!