Kwaliteitscharter

Elke ochtend ontvangen we de volledige informatie en doen een handmatige en menselijke lezing. Hiervoor beschikken we over meer dan 12.000 identificatiecriteria voor de kwalificatie van elke overheidsopdracht.

We stellen ons niet tevreden met het eenvoudig categoriseren per activiteitssector, we bieden u een gekwalificeerde bron van informatie, gerichte kwaliteitsinformatie.

Vanaf nu vindt u een pictogram die aangeeft dat de specificaties zijn geopend voor proeflezen.
We kwalificeren de informatie elke ochtend door alle overheidsopdrachten voor u te lezen.

Snel zoeken, sectorale en concurrentieanalyse van de gunning van opdrachten, tijdlijn, EI…

Een demonstratie nodig? Wij verwelkomen u elke ochtend rond een goede koffie om u dit te laten zien.

Laten we afspreken

Handmatig lezen, diepgaande inhoudsanalyse, informatiekwalificatie

met 12.000 activiteitscriteria (CPV)

Dubbele controle over elke markt &

openen van specificaties.

Distributie van e-mails per profiel &

op het klantenplatform,