Nieuw e-Procurement-platform

Het e-Procurement-platform wordt vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform. Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van zijn dienstverlening op het vlak van overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast worden ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten aangeboden. In deze demonstratie tonen we hoe aaanbesteders het nieuwe platform zullen kunnen gebruiken in het kader van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

00:00 Inleiding

00:59 Aanmelden als aankoper

01:28 Theoretische toelichting

03:19 Uitnodiging aanmaken

08:04 Algemene instellingen configureren

11:16 Uitnodigingsbrief aanmaken

12:18 Shortlist aanmaken

19:39 Uitnodiging indienen, goedkeuren en verzenden

20:30 Uitnodiging raadplegen (als onderneming)

24:19 Offerte indienen (als onderneming)

31:09 Raadpleging(en) shortlist bekijken

31:49 Wijzigen van een uitnodiging

33:41 Openen van de kluis

36:51 PV van opening bekijken (en publiceren)

43:31 Nieuwe uitnodiging in hetzelfde dossier aanmaken

45:09 (Aankondiging van) gunning aanmaken

BOSA

Het e-Procurement-platform wordt vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform. Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van zijn dienstverlening op het vlak van overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast worden ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten aangeboden. In deze demonstratie tonen we hoe een onderneming het nieuwe platform zal kunnen gebruiken. Spring meteen naar een specifiek deel:

00:00 Inleiding

01:42 Nieuwe gebruiker registreren

04:25 Onderneming aanmaken

07:14 Visitekaart aanmaken

11:32 Zoeken in BDA / zoeken van overheidsopdrachten

17:54 Zoekprofielen aanmaken

20:15 Inhoud van een aankondiging

24:35 Stellen van een vraag op het forum

26:18 Offerte indienen

30:45 Documenten toevoegen

32:27 Indiening finaliseren en handtekenen

37:31 Indiening verzenden

39:09 Mijn (favoriete) dossiers

42:58 Uitnodiging tot indienen

BOSA