Openbare aanbestedingen | Procurement: Wat is het? Werking en drempelwaarden 2022

Openbare aanbestedingen zijn niet langer te vermijden als u zaken wilt doen met de overheid. Maar wat is een openbare aanbesteding nu eigenlijk en hoe zit het in elkaar? In dit artikel komt u er alles over te weten: van de werking tot de drempelwaarden voor 2022

Wat is een openbare aanbesteding?

Een openbare aanbesteding, ook wel public procurement genoemd, is een vorm van aanbesteding. Bij een openbare aanbesteding worden bedrijven door een of meerdere overheidsinstanties via een aankondiging uitgenodigd om een offerte in te dienen. Op basis van verschillende gunningscriteria kiest de aanbestedende overheid het bedrijf aan wie de opdracht wordt gegund.

De toewijzing van deze opdracht aan een van de ondernemingen wordt een gunning genoemd. Om dit op een correcte en transparante manier te doen verlopen, worden deze aanbestedingen onderworpen aan talrijke regels, richtlijnen en wetgeving. 

openbare aanbestedingen/ Procurement

Waarom wordt een public procurement uitgeschreven?

Er zijn twee redenen waarom een public procurement wordt uitgeschreven. Enerzijds wordt een public procurement uitgeschreven om de concurrentie tussen de verschillende ondernemingen te stimuleren. Anderzijds willen de overheidsinstanties alle belangstellende bedrijven via een public procurement gelijke kansen geven en op die manier willekeur uitsluiten.

In de meeste gevallen wordt de opdracht gegund aan de onderneming die de beste offerte indient.

Soorten openbare aanbestedingen 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten aanbestedingen, namelijk aanbestedingen voor diensten, aanbestedingen voor leveringen en aanbestedingen voor werken. Bij diensten worden uw diensten vanzelfsprekend verleend aan overheidsinstanties. Bij levering wordt zowel aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten verricht.

Wat zijn de drempelwaarden voor 2022?

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe Europese drempelwaarden die, zoals gewoonlijk, voor een periode van twee jaar zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de bedragen van toepassing zijn tot en met 31 december 2023. De nieuwe drempelwaarden zijn licht gestegen ten opzichte van de huidige.

Het is zo dat niet alle overheidsopdrachten een public procurement vereisen. Onder bepaalde drempelwaarden is een aanbesteding niet nodig. De nieuwe  Europese drempelwaarden vindt u in onderstaande tabel:

 

Overheidsopdrachten Drempelwaarden (exclusief btw)
Werken 5.382.000 euro
Diensten 215.000 euro
Leveringen 215.000 euro

Openbare aanbesteding publiceren op het TED-portaal

In het algemeen moeten alle aanbestedingen die onderworpen zijn aan de EU-regels, worden bekendgemaakt op Tenders Electronic Daily. TED is de online versie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Overheidsinstanties kunnen ook opdrachten van minder grote waarde op het TED-portaal bekendmaken. Op het portaal kunt u basisinformatie over aanbestedingen in alle officiële EU-talen terugvinden.

openbare aanbestedingen TED

e-Procurement platform van de federale overheid

e-Procurement is een portaal van de Belgische federale overheid. De federale overheidsdienst voor e-Procurement is gericht op de digitalisering van de aanbestedingsprocessen en -transacties door middel van toepassingen op het internet. Het e-Procurement platform biedt aanbestedende diensten en bedrijven snel en gemakkelijk toegang tot de verschillende toepassingen voor overheidsopdrachten.

Naast e-Procurement kunnen openbare aanbesteders via e-notification hun aankondigingen van overheidsopdrachten elektronisch bekendmaken. Sinds 2011 maakt het Bulletin der Aanbestedingen deel uit van e-Notification. Hier kunnen alle overheidsopdrachten worden gepubliceerd, zowel voor nationaal als voor Europees niveau. Alle overheidsopdrachten die onder de nationale publicatiedrempel blijven, kunnen in de Free Market worden gepubliceerd en beheerd. 

Op zoek naar openbare aanbestedingen?

Bent u op zoek naar openbare aanbestedingen? Kijk in ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke opdrachten er momenteel lopen.

Als u elke ochtend alle aanbestedingen die op u betrekking hebben wenst te ontvangen, raadpleeg dan onze diensten!