Tender: Wat is het? Werking & Plaatsingsprocedures in België

Een tender is het proces om offertes te verkrijgen van bedrijven die meedingen naar contracten voor een bepaalde dienst, werk of levering in het kader van overheidsopdrachten. In dit artikel leest u alles over tenders: van de werking tot de verschillende plaatsingsprocedures in België.

Wat is een tender?

Een tender is de procedure waarbij een organisatie die een bepaalde dienst of goed nodig heeft of een bouwkundig of civieltechnisch werk wil laten uitvoeren, externe bedrijven vraagt om een offerte uit te brengen voor de levering van het goed of de dienst, of voor de uitvoering van het werk. 

Tender is ook beter bekend als aanbesteding, maar er is een verschil in gebruik van beide termen. Er wordt vaker van een aanbesteding gesproken als het gaat om overheidsopdrachten. Tender is een meer neutrale benaming voor een inkoopprocedure door middel van een uitnodiging tot inschrijving, die zowel een overheidsopdracht als een commerciële opdracht kan zijn. 

tenderWat zijn de plaatsingsprocedures in België?

Voordat een overheidsopdracht officieel kan worden uitgeschreven, moet een aanbesteder de plaatsingsprocedure kiezen en ze laten goedkeuren. Hieronder sommen we enkele van die procedures op:

1. Openbare procedures

Een openbare procedure is een procedure waarbij de selectie en de gunning gelijktijdig plaatsvinden. De openbare procedure levert dus in de meeste gevallen tijdwinst op ten opzichte van de niet-openbare procedure. Alle geïnteresseerde partijen kunnen een offerte indienen in antwoord op een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen. 

Bij deze procedures zijn onderhandelingen verboden.

2. Niet-openbare procedures

De niet-openbare procedures nemen gewoonlijk meer tijd in beslag dan de openbare procedures. Bij de niet-openbare procedure is er eerst de selectiefase gevolgd door de gunningsfase. Alle ondernemers kunnen een verzoek tot deelname indienen naar aanleiding van een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen. Enkel de geselecteerde ondernemers worden uitgenodigd om een offerte voor te leggen.

Dit neemt niet weg dat in sommige gevallen de niet-openbare procedure tot een efficiëntievoordeel kan leiden. De aanbestedende dienst kan bijvoorbeeld al een eerste beoordeling maken op basis van de verzoeken tot deelname. Hierdoor kan het aantal uiteindelijke deelnemers worden beperkt.

Ook bij niet-openbare procedures zijn onderhandelingen verboden.

3. Onderhandelingsprocedures

De Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking is een procedure waarbij alles in één stap verloopt. Alle geïnteresseerden kunnen een offerte indienen naar aanleiding van een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen.

De mededingingsprocedure met onderhandeling wordt in twee fasen uitgevoerd. Om te beginnen is er een aankondiging in het Bulletin van Aanbestedingen waarin de selectiecriteria worden vermeld. Hierop kunnen alle geïnteresseerde partijen een aanvraag tot deelname indienen. Na onderzoek van deze verzoeken tot deelname selecteert de aanbesteder de partijen die een offerte mogen indienen. 

tender plaatsingsprocedures België

e-Tendering

Via e-Tendering kunnen bedrijven online hun aanvragen tot deelname indienen, hun bestanden toevoegen en ten slotte elektronisch ondertekenen. U weet onmiddellijk of uw aanvraag tot deelname is ontvangen en u kunt de ingediende documenten nog wijzigen, zolang dit maar vóór de indieningstermijn gebeurt.

Waar kunt u tenders terugvinden?

Tenders, gunningen van opdrachten en informatie kunt u online vinden op het portaal Tender Electronic Daily. TED biedt gratis toegang tot zakelijke kansen. Het wordt vijf keer per week bijgewerkt met ongeveer 1.500 aankondigingen van overheidsopdrachten uit de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte en daarbuiten.

U kunt de aankondigingen van overheidsopdrachten doorbladeren, doorzoeken en sorteren per land, regio, bedrijfssector en meer. Alle informatie over overheidsopdrachten wordt gepubliceerd in de 24 officiële EU-talen.

Op zoek naar tenders?

Bent u op zoek naar tenders? Bekijk ons portaal voor overheidsopdrachten om te zien welke aanbestedingen er momenteel lopen.

Als u elke ochtend alle aanbestedingen die op u betrekking hebben wenst te ontvangen, raadpleeg dan onze diensten!